ЗА НАС

 

Фирма  “Златолес “ ЕООД е създадена през 2005г. в с. Старцево, обл. Смолян.

Фирмата е сертифицирана по системата на FSC® за проследяване на продукцията (лицензионен код FSC® C126522, Сертификационен код CU-COC-853043).


В самото начало на създаването си, дружеството се занимава основно с добив на иглолистна и широколистна дървесина. Към настоящия момент извършваните дейности в дружеството са :

Дърводобив, който се извършва в горските масиви на открито от машинист в дърводобива, моторист- секачи и секачи, оборудвани със собствени фирмени моторни триони и дървопреработване, което се извършва в собствен цех, намиращ се в гр. Неделино.

Той е с площ 380 кв. м и е оборудван с два банцига и окрайчваща машина.

За подготвителни и спомагателни дейности фирмата разполага със собствени булдозери,верижна машина, трактори-универсални,багер и камиони за превоз на дървесина.

 

Изработваме  FSC®  сертифицирани  продукти  по  заявка  на  клиента.

 

FSC сертификация по проследяване на продукцията

Добивът на дървесина от FSC-сертифицирани гори се извършва отговорно по отношение на опазването на околната среда, съхраняването на разнообразието на растителния и животински свят и зачитането на правата на местното население.

 

-> https://ic.fsc.org/en- официална страница

 

Защо трябва да купувате FSC продукти и Какво означава FSC?

Здравите гори са жизненоважни. Въпреки това всяка минута по света изчезват гори с размерите на 40 футболни игрища. Колкото по-голямо е търсенето на FSC продукти, толкова повече гори се стопанисват отговорно според принципите и критериите на FSC.

Тази международна неправителствена организация се подкрепя от екологични организации, собственици на гори, дърводобивната и дървопреработвателната индустрия, профсъюзи и др. FSC е международна неправитествена организация с нестопанска цел, която е посветена на насърчаването на отговорното управление на горите по целия свят.

 

За повече информация посетете www.fsc.org.