ПРОДУКТИ

 

Дървопреработване:

В дърводелския цех се преработват всички видове дървесина. Произвежда се фасониран дървен материал – окрайчени дъски, греди, бичмета, летви, дребни детайли и др. Предлагат се следните материали :

Греди

Дъски

Летви 

Отпадна дървесина:

Изрезки и трици /Смърч -б. бор/

 

Дърва за огрев