УСЛУГИ

Към настоящия момент дружеството изпълнява следните услуги :

 

  • Дърводобив на дървесина в обекти по договор с ТП/ ДГС и/ или частни стопани по утвърден технологичен план за конкретния отдел и позволително за сеч;

 

  • Производство на фасониран дървен материал по договаряне с външни клиенти;

 

 

  • Доставка на дървен материал до предвиденото договорено местозначение. / в страната/. Автомобилите са оборудвани с кранови уредби.

Транспортирането се извършва със собствен транспорт или транспорт на клиента, предварително уточнено в поръчката. / за други възможности свържете се с нас/;

 

  • Изкопни услуги с багер ;

 

  • Направа на горски и частни пътища /верижна машина,багер/;

 

  • Ремонтни услуги на товарни и лекотоварни автомобили.